Strong

792

(1 - 20) z 21

znaleziono łącznie 41 razy w 38 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 24 razy w 21 wersetach, w Septuagincie 17 razy w 17 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady