Strong

833

(1 - 12) z 12

znaleziono łącznie 177 razy w 149 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 12 razy w 12 wersetach, w Septuagincie 165 razy w 137 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady