Strong

837

(1 - 20) z 22

znaleziono łącznie 58 razy w 57 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 22 razy w 22 wersetach, w Septuagincie 35 razy w 34 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady