Strong

839

(1 - 14) z 14

znaleziono łącznie 71 razy w 68 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 15 razy w 14 wersetach, w Septuagincie 56 razy w 54 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady