Strong

86

(1 - 11) z 11

znaleziono łącznie 80 razy w 77 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 11 razy w 11 wersetach, w Septuagincie 69 razy w 66 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady