Strong

863

(1 - 20) z 133

znaleziono łącznie 151 razy w 135 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 146 razy w 133 wersetach, w Septuagincie 1 raz w 0 wersecie, w innych pismach 4 razy w 2 wersetach.

Przekłady