Strong

874

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 9 razy w 8 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 7 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 2 razy w 2 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady