Strong

891

(1 - 20) z 49

znaleziono łącznie 50 razy w 50 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 49 razy w 49 wersetach, w Septuagincie 1 raz w 1 wersecie, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady