Strong

901

(1 - 3) z 3

znaleziono łącznie 20 razy w 20 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 3 razy w 3 wersetach, w Septuagincie 17 razy w 17 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady