Strong

906

(1 - 20) z 107

znaleziono łącznie 170 razy w 147 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 125 razy w 107 wersetach, w Septuagincie 45 razy w 40 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady