Strong

91

(1 - 20) z 23

znaleziono łącznie 80 razy w 76 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 27 razy w 23 wersetach, w Septuagincie 53 razy w 53 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady