Strong

926

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 34 razy w 33 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 6 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 28 razy w 27 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady