Strong

93

(1 - 20) z 24

znaleziono łącznie 205 razy w 194 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 25 razy w 24 wersetach, w Septuagincie 180 razy w 170 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady