Strong

941

(1 - 20) z 27

znaleziono łącznie 32 razy w 31 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 27 razy w 27 wersetach, w Septuagincie 3 razy w 2 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady