Strong

946

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 110 razy w 106 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 6 razy w 6 wersetach, w Septuagincie 104 razy w 100 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady