Strong

965

(1 - 8) z 8

znaleziono łącznie 23 razy w 22 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 8 razy w 8 wersetach, w Septuagincie 15 razy w 14 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady