Strong

987

(1 - 20) z 35

znaleziono łącznie 39 razy w 39 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 35 razy w 35 wersetach, w Septuagincie 4 razy w 4 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady