Strong

994

(1 - 11) z 11

znaleziono łącznie 123 razy w 120 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 11 razy w 11 wersetach, w Septuagincie 112 razy w 109 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady