Septuaginta - Słowo

βελος

(1 - 9) z 9

znaleziono łącznie 10 razy w 9 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 0 raz w 0 wersecie, w Septuagincie 10 razy w 9 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady