Septuaginta - Słowo

λαον

(1 - 20) z 423

znaleziono łącznie 487 razy w 466 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 44 razy w 43 wersetach, w Septuagincie 443 razy w 423 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady