Septuaginta - Słowo

οισουσιν

(1 - 6) z 6

znaleziono łącznie 7 razy w 7 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 1 raz w 1 wersecie, w Septuagincie 6 razy w 6 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady