Septuaginta - Słowo

πρωτης

(1 - 7) z 7

znaleziono łącznie 12 razy w 11 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 4 razy w 4 wersetach, w Septuagincie 8 razy w 7 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady