Słowo

α

(1 - 20) z 107

znaleziono łącznie 473 razy w 442 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 115 razy w 107 wersetach, w Septuagincie 355 razy w 332 wersetach, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady