Słowo

αβρααμ

(1 - 20) z 69

znaleziono łącznie 255 razy w 229 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 73 razy w 69 wersetach, w Septuagincie 182 razy w 160 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady