Słowo

αγαθα

(1 - 10) z 10

znaleziono łącznie 86 razy w 82 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 11 razy w 10 wersetach, w Septuagincie 74 razy w 71 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady