Słowo

αγαθην

(1 - 7) z 7

znaleziono łącznie 37 razy w 34 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 8 razy w 7 wersetach, w Septuagincie 29 razy w 27 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady