Słowo

αγαθον

(1 - 20) z 34

znaleziono łącznie 152 razy w 141 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 34 razy w 34 wersetach, w Septuagincie 117 razy w 106 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady