Słowo

αγαθος

(1 - 10) z 10

znaleziono łącznie 49 razy w 43 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 10 razy w 10 wersetach, w Septuagincie 38 razy w 32 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady