Słowo

αγαπαν

(1 - 7) z 7

znaleziono łącznie 27 razy w 25 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 8 razy w 7 wersetach, w Septuagincie 19 razy w 18 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady