Słowo

αγαπατε

(1 - 14) z 14

znaleziono łącznie 20 razy w 19 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 15 razy w 14 wersetach, w Septuagincie 3 razy w 3 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady