Słowo

αγαπη

(1 - 20) z 56

znaleziono łącznie 70 razy w 62 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 64 razy w 56 wersetach, w Septuagincie 4 razy w 4 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady