Słowo

αγαπησεις

(1 - 10) z 10

znaleziono łącznie 16 razy w 16 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 10 razy w 10 wersetach, w Septuagincie 4 razy w 4 wersetach, w innych pismach 2 razy w 2 wersetach.

Przekłady