Słowo

αγαπητοι

(1 - 20) z 28

znaleziono łącznie 31 razy w 30 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 29 razy w 28 wersetach, w Septuagincie 2 razy w 2 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady