Słowo

αγγελοι

(1 - 20) z 22

znaleziono łącznie 49 razy w 48 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 23 razy w 22 wersetach, w Septuagincie 26 razy w 26 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady