Słowo

αγγελον

(1 - 20) z 22

znaleziono łącznie 55 razy w 55 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 22 razy w 22 wersetach, w Septuagincie 33 razy w 33 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady