Słowo

αγγελος

(1 - 20) z 57

znaleziono łącznie 149 razy w 144 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 57 razy w 57 wersetach, w Septuagincie 92 razy w 87 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady