Słowo

αγγελου

(1 - 15) z 15

znaleziono łącznie 23 razy w 23 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 15 razy w 15 wersetach, w Septuagincie 8 razy w 8 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady