Słowo

αγγελους

(1 - 19) z 19

znaleziono łącznie 71 razy w 67 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 20 razy w 19 wersetach, w Septuagincie 51 razy w 48 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady