Słowo

αγγελων

(1 - 20) z 31

znaleziono łącznie 48 razy w 48 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 31 razy w 31 wersetach, w Septuagincie 17 razy w 17 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady