Słowo

αγιοι

(1 - 10) z 10

znaleziono łącznie 32 razy w 31 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 10 razy w 10 wersetach, w Septuagincie 21 razy w 20 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady