Słowo

αγιον

(1 - 20) z 47

znaleziono łącznie 199 razy w 193 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 49 razy w 47 wersetach, w Septuagincie 149 razy w 145 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady