Słowo

αγιου

(1 - 20) z 43

znaleziono łącznie 106 razy w 105 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 43 razy w 43 wersetach, w Septuagincie 60 razy w 59 wersetach, w innych pismach 3 razy w 3 wersetach.

Przekłady