Słowo

αγιω

(1 - 20) z 25

znaleziono łącznie 78 razy w 78 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 25 razy w 25 wersetach, w Septuagincie 53 razy w 53 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady