Słowo

αγιων

(1 - 20) z 40

znaleziono łącznie 155 razy w 148 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 40 razy w 40 wersetach, w Septuagincie 114 razy w 107 wersetach, w innych pismach 1 raz w 1 wersecie.

Przekłady