Słowo

αδελφη

(1 - 8) z 8

znaleziono łącznie 59 razy w 57 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 8 razy w 8 wersetach, w Septuagincie 51 razy w 49 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady