Słowo

αδελφοι

(1 - 20) z 149

znaleziono łącznie 302 razy w 299 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 149 razy w 149 wersetach, w Septuagincie 153 razy w 150 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady