Słowo

αδελφοις

(1 - 17) z 17

znaleziono łącznie 49 razy w 49 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 17 razy w 17 wersetach, w Septuagincie 32 razy w 32 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady