Słowo

αδελφον

(21 - 39) z 39

znaleziono łącznie 115 razy w 110 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 42 razy w 39 wersetach, w Septuagincie 73 razy w 71 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady