Słowo

αδελφος

(1 - 20) z 40

znaleziono łącznie 140 razy w 128 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 43 razy w 40 wersetach, w Septuagincie 97 razy w 88 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady