Słowo

αδελφου

(1 - 17) z 17

znaleziono łącznie 120 razy w 113 wersetach w Pismach Nowego Przymierza 17 razy w 17 wersetach, w Septuagincie 103 razy w 96 wersetach, w innych pismach 0 raz w 0 wersecie.

Przekłady